Moral stories in telugu. 12 Telugu Movies That Taught Us Important Moral Lessons! 2019-08-11

Moral stories in telugu Rating: 8,5/10 833 reviews

TELUGU WEB WORLD: Telugu Neethi Kathalu

moral stories in telugu

They did not have kids for a long time, they visited many devotional places to worship god, finally they went to Badrachalam and took a dip in the river Godaveri. మేము అందరం ఊరు వదిలి వెళ్లి పోతున్నాము, మీరు కూడా మాతో వచ్చేయండి! ఆ కోతికి రాజుగారి గదులలోకి కూడా వచ్చే పోయే స్వేచ్ఛ ఉండేది. రాజు బ్రాహ్మణ దేవతకు నమస్కరించి అధిక దక్షిణలిచ్చి, వీరు మంచి ధర్మాత్ములే అంటూ పంపివేశాడు. అవకాశం అవినీతినిని సృష్టుస్తుందన్న దానికి సాక్ష్యంగా, అధికారులలో లంచగొండితనం, మోసబుద్దీ ప్రబలినాయి. ఈ సామాన్లు మోయడానికి ఒక గాడిద ఉండేది.

Next

నీతి కధలు

moral stories in telugu

They did not have kids for a long time, they visited many devotional places to worship god, finally they went to Badrachalam and took a dip in the river Godaveri. విరజుడికి యక్షిణి శైలం గురించి తెలుసు. విరజుడి మాటకు అనంతుడు చాలా సంతోషించాడు. కాని, నాకున్న ఒక్కగానొక్క కుమార్తె మధూలిక, నీ మీద అధిమానం పెంచుకుంది. It is also known as Vinayaka Chaturthi or Vinayaka Chavithi in Sanskrit, Kannada, Tamil and Telugu and as Chathaa चथा in Nepal Bhasa. ఎవరైనా యాచిస్తే గుప్పెడు మెతుకులు పెడతాను. Seeking redemption is what separates us from the rest.

Next

CHODAVARAMNET: TELUGU KIDS MORAL STORY

moral stories in telugu

విరజుడు కాస్త కొంగారుపడి, సుప్రతీకుడిని సంప్రదించాడు. కీర్తిసేన బదులు చెప్పక తల వంచుకున్నది. పక్కన నుంచుని ఇటూ అటూ చాలా ఆత్రుతతో ఏదో బద్ధ శత్రువులు దాక్కున్నట్టు, వారిని చూసి భయ పడుతున్నట్టు నటించింది. బ్రహ్మదత్తుడు కాశీరాజ్యాన్ని పరిపాలించే కాలంలో బోధిసత్వుడు మగధదేశంలోని ఒక గ్రామంలో మాఘుడనే క్షత్రియ కుమారు డుగా జన్మించాడు. ప్రపంచంలో వీరిని మించిన గొప్ప ధర్మాత్ముడెవరూ ఉండరు.

Next

10 Short Stories from Ramayana

moral stories in telugu

ఇక, తూర్పుదిక్కున భిల్ల దేశాన్ని ఆనుకుని మహిర దేశం వున్నది. Imagine, 10 heads to be combed into one hairstyle, 10 faces to be shaved and cleansed! ఒకానొకప్పుడు ఒక ఊరిలో ఒక అమాయకపు పిచుక వుండేది. ఆ బట్టలను గాడిద మీద వేసి ఊళ్లోకి బయలుద్యారేడు. గాలిలో ఎగరడం మానేసి నీళ్ళల్లో ఈత కొట్టడానికి తెగ ప్రయత్నం చేసింది. ఎప్పటికీ వాన ఆగటంలేదు, చలి గా వుంది, నీళ్ళ ప్రవాహం ఎక్కడా ఆగేలా కనిపించటంలేదు. కొడుకుని తీసుకుని వెళ్లి పోతుంటే తల్లి భోరు భోరు మని ఏడిచింది. అందుకనే కొంచం స్పెషల్ గా వుండాలి అనుకున్నాను.

Next

12 Telugu Movies That Taught Us Important Moral Lessons!

moral stories in telugu

మధ్యాన్నం దెగ్గిర వున్న ఏటి గట్టు మీద కూర్చుని భోజనం చేసి, విశ్రాంతి తీసుకుని మళ్ళీ పని ప్రారంభించేవారు. Bali, had a guest appearance in Mahabharata too. తనకు తానై మదూలికను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పడానికి నిరాకరించినవాడు, కీర్తిసేన విషయంలో మరొక విషంగా ప్రవర్తించాడు. All content included on this TeluguOne. ఆ చెట్టు మీద బోల్డన్ని కోతులు వున్నాయి.

Next

Telugu Cartoons Stories

moral stories in telugu

ఒక రోజు అలాగే మధ్యాన్నం అయ్యింది. ఎటొచ్చి ఎంతో విద్యాధికుడూ, సాహసీ అయిన అనంతుడి ప్రవర్తనే అవివేకంగా కనబడుతున్నది. ఇంకొంచం సేపటికి నీళ్ళు మెడ దాకా వచ్చేసాయి. మన ఖజానాలో అంతగా నిల్వదబ్బు లేదని, నీకు తెలియనిదా? మరి కొద్ది రోజుల్లోనే కీర్తిసేనా, సత్యపాలుల వివాహం జరిగింది. ఇది ఉప్పు కాదు కదా కరిగి పోవడానికి! ఆ రొట్టి ముక్క ను కోతికి అంద చేసారు.

Next

Telugu Moral Stories

moral stories in telugu

రాజుకు కావలసిన అన్ని మంచి లక్షణాలు వుండి, నిలకడగల రాజనీతి, చతురత్వం లోపించిన సత్యపాలుడి కథ చెబుతాను, శ్రమ తెలియకుండా విను. About Lord Shiva Shiva Sanskrit: Auspicious One is one of the main deities of Hinduism that is worshipped as the paramount lord by the Shaivaite sects of India. నేను సాధించిన ఈ అమూల్యమైన నిదినిక్షేపాల్ని, మీ కోరిక ప్రకారం రాజ్యక్షేమంకోసం వినియోగించేందుకు, ఈ క్షణమే మీ పరంచేస్తాను. నువ్వు అనంతుడి పట్ల చాలా ఉదాత్తంగా ప్రవర్తించావు. Popular stories trace the origin of this celebration to Brahma, the creator God, who first conducted this festival to Sri Balaji at Tirupati. మీరు పూర్వం గురుకులంలో చేసిన వాగ్దానం ప్రకారం, నన్ను మీ ప్రదానామాత్యుడిగా నియమించుకొంది. A movie with great ambiance and greater performances shows the important of companionship.

Next

Chandamama and Balamitra moral stories for childrens to teach basic moral values

moral stories in telugu

నాదంటే నాదని హోరా హోరీ గా గొడవపడుతున్న ఆ పిల్లులను ఒక కోతి చూసింది. పట్టువదలని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగెళ్ళి, చెట్టుపై నుంచి శవాన్నిదించి భుజానవేసుకుని, ఎప్పటిలాగే మౌనంగా స్మశానానికేసి నడవసాగాడు. సత్యపాలుడు రాజ్యాధికారానికి వచ్చిన నాటినుంచీ జరిగిందంతా పరిశీలించినప్పుడు, అతడు గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడే కాక, పరిస్థితుల ప్రభావం బల్ల తారుమారయ్యే మానవ సంబంధాలను క్షుణ్ణంగా అర్ధం చేసుకుని, అందుకు అనుగుణంగా ప్రవర్తిన్చాగల వివేకి కూడా అని తెలుస్తున్నది. లేదా సాధించిన నిధిలో కొంత తీసుకోవాలి. అయినా పాపం చాలా రోజులు అలాగే ప్రయత్నం చేసింది. He is supposed to be the destroyer of the world and hence the most feared, but he is in reality the most benevolent and pleasing to those who abide by the laws of Nature, prescribed the code.

Next