Коран текст кыргызча. АЯТ текст, транскрипция: на русском, на арабском, слушать, скачать mp3 2019-05-18

Коран текст кыргызча Rating: 8,6/10 1710 reviews

36

коран текст кыргызча

Кто может наделить вас уделом, если Он перестанет наделять вас Своим уделом? Заалымдар азапты көргөн кезде бүткүл кубат Аллага таандык экенин жана чындыгында Алланын азабы катуу экенин көрүшөт! Ал эми билсеңер: кайрымдуулук кылууңар — өзүңөр үчүн жакшыраак. Аныгында алар өздөрү кем акылдар. Ал силерди сыноо үчүн алардан жеңилүү менен кайтарды. Эгер сүткорлукту таштап тообо кылсаңар ошол учурдагы бар болгон адал мүлкүңөрдүн башы пайдасы өзүңөргө. Некоторые считали, что при издании перевода обязательно указывать на то, что он является простым разъяснением смыслов Корана. Ал бул айда бирөө ооруп калып, же сапарга чыкса, башка күндөрдө санын толтурсун. Силер талашкан нерселер тууралуу ортоңордо өкүм кыламын.

Next

Священный Коран

коран текст кыргызча

Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Хвала Тебе и благодарность за все, что определяется Тобою. В этом откровении Всевышний нарек себя Господом миров, тем самым подчеркнул, что Он один творит, управляет и одаряет благами кого пожелает. Ошондо ар бир жан жасаган иши менен өзүнүн аралыгы абдан узак болушун тилейт. Я хотела бы спросить мне очень нравится Хиджаб я хочу одеть его прямо сейчас но я ещё не знаю Намаза но учусь и можно ли будет одеть Хиджаб тогда когда мне исполнится 18 лет? А когда им говорят: «Бойтесь того, что было с народами, бывшими до вас, за опровержение веры в Аллаха, и бойтесь наказания в будущей жизни, которому вы будете подвергаться за ваше настойчивое неверие теперь, — может быть, Аллах пощадит вас, если вы Его будете бояться! Бир канча ооруларга шифаа болгондугу тажрыйбалар менен такталган. Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего.

Next

КУРАН ОКУУНУ УЙРОНУУ КЫРГЫЗЧА ТЕКСТ

коран текст кыргызча

Этек кири келген убагында аялдардан оолак болуп тургулу. Затем приводится клятва мудрым Кораном, что Мухаммад — да благословит его Аллах и приветствует! Самая известная сура «» «Открывающая Книгу» , называемая также «Матерью Корана», неоднократно читается мусульманами в каждой из 5 обязательных ежедневных. Ал-Мурсалат - المرسلات 50 78. Алардын үстүнөн коркунуч да, кайгы-капа да эч болбойт. Деление Корана на 30 частей , позволяет прочитывать Коран равномерно в течение одного месяца.

Next

АЯТ текст, транскрипция: на русском, на арабском, слушать, скачать mp3

коран текст кыргызча

Алар сага түшүрүлгөнгө да, сенден мурунку түшүрүлгөндөргө да, Акырет күнүнө да ишенишет. Ажылыкты жана Умраны Алла үчүн толук аткаргыла. Транскрипция Бисми лляhи ррахмани ррахим! Өзүңөр күбө болуп туруп , эмне үчүн Алланын белгилерине каршы чыгасыңар? Каапырлардын досу — аларды жарыктан караңгылыкка алып баруучу таагуттар. Силер аларды Алланын каалоосу менен талкалаган кезде, Алланын убадасы ишке ашты. Аллага мойун сунуп, Эгеңе сежде кыл. Ар кимдин өзүнүн бурулуучу тарабы бар.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

коран текст кыргызча

Алла силердин ыйманыңарды жок кылбайт. Бул шарт — үйү Харам Мечитинин жанында болбогондор үчүн. Существуют даже старинные рукописи Корана, которые, как утверждается, заляпаны кровью халифа. Күбөлөр чакырылган кезде баш тартышпасын. Алла падышалык ээлик бергендигин Ибрахим менен анын Эгеси жөнүндө талашкан адам тууралуу билесиңби? Специалисты разделяют переводы Корана на две большие группы: буквальные и смысловые.

Next

>>> Кыргызча орусча словарь скачать бесплатно

коран текст кыргызча

Следовательно, избыток грехов и небрежность в поминании Аллаха вызывают ржавление сердец, как вода вызывает ржавление железа. Алладан коркуп, мага мойун сунгула! Ошондой эле, Алла Өзү каалаганын эсепсиз ырыскыга бөлөйт. Аларды күнөөдөн тазартпайт, аларга — оорутуучу азап бар. Асмандардагы жана жердеги нерселер Ага гана таандык. Хвала Аллаху, Всевышнему Владыке, в руке которого власть над всем и к которому вы будете возвращены! Эгер наристенин ата-энеси ыраазылык менен кеңешип ажырашууну чечишсе, анда экөөсүнө тең күнөө жок. Сени дүйнөдөгү айалдардын ичинен тандап алды. Нафи' был чернокожим, у него был прекрасный нрав и он очень любил пошутить.

Next

Сердце Корана

коран текст кыргызча

Жакшы өсүү менен өстүрүп, Закарийаны ага кепил кылды. Он милосерден к Своим рабам, ибо Он послал им того, кто может руководить ими на пути к спасению, 36:6. Шаарга түшкүлө, ал жерден сураганыңарды табасыңар. Если бы Мы пожелали, Мы лишили бы их зрения в ближайшей жизни, и они бы устремились, обгоняя друг друга, чтобы найти путь. Анткени бир уруу — экинчи бир уруудан тараган. Аллах — Тот, кто создал для вас огонь из зелёного дерева, после того как оно высохло.

Next

Священный Коран

коран текст кыргызча

Эгерде садаканы ашкере кылып берсеңер- ал кандай сонун. Создатель сотворил огонь, небеса и Землю. Силерге Алланын айаттары окулуп жатса, араңарда Алланын элчиси болсо, анан кантип силер кайра артка каапырлыкка кайтасыңар? Оо Эгем, Сенин кечиримиңди тилейбиз жана Сага гана кайтып барабыз. Просим прощения у Тебя и каемся пред Тобою. Курани карим же дуба окучу. Силерден ким ушул айга күбө болсо туш келсе орозо тутсун! Китептерден үлүш берилгендердин ортосунда өкүм кылуу үчүн Алланын Китебине кайрылууга чакырылгандарды байкадыңбы? Эгер сапарда болуп, катчы таба албасаңар, андай учурда күрөө алынат.

Next

Священный Коран

коран текст кыргызча

Эгер карыз киши акылсыз, алсыз , же ал жазууга кудуретсиз болсо, андай учурда өкүлү адилеттүүлүк менен жазсын. Андыктан, асман жана жердин бардык мурастары Аллага таандык! Бул — силер үчүн тазалык менен аруулук. Ошондуктан өзүңөрдүн Жаратуучуңарга кайрылгыла жана бири-бириңерди өлтүргүлө. Аялдын бирөөсү адашса, экинчиси аны түзөйт эскерет. Оо Эгем, бизге мурункуларга жүктөгөнүңдөй оор жүк жүктөй көрбө! Во избежание неоднозначности прочтения текста, в рамках насха устанавливалось, какой текст следует считать истинным, а какой устаревшим. Сен да алардын Кыбыласына жүз бурбайсың. Дарт жана балээ келгенде Суроо: Бир нерв оорулуу кишибиз бар.

Next