Ата жонундо лирика. Эне жонундо ырлар 2019-06-30

Ата жонундо лирика Rating: 4,4/10 1511 reviews

Жүрөктөн чыккaн ырлaр.

ата жонундо лирика

Кээ бирөөсү кытмыр күлүп табалап, Ооз учунан көңүл айтат кубултуп. Канча жашайм, мен да өтүп кетээрмин, Күндөр өтүп кадырыма жетээрсиң. Эне тилим оз тилим, 2, 0. Дал ушул сөз ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, акылыбызды арыштатып турат. Кыргыз тилине кайдыгер көз менен караган министрди, депутатты көрдүм. «Ээн түндө бирөө жыга чаптыбы? Үчөөнөн кара кагаз бир күн келип, Жүрөккө сайылды бейм уулу ийне.

Next

Эне Тил Жонундо Реферат

ата жонундо лирика

Анткени түн бир окуумда одарылса да биздин амандыгыбызды тилеп жаратканга мин мертебе жалынчуу,бакыт тилечүү адамдар ошол энекелерибиз аман болсун бизди сагындырган сагынган энекени сагынбаган адам жок чыгар бул ааламда андыктан энекебиз тууралуу ой толгоолорубуз болуусу ар бирибизде жаратылыштагы ченемдүү көрүнүш болушу керек. Анын вино экенин деле убагында болжобопмун. Калпып алып эчак айткан сөзүңдү, Кубаты мол ширин ырлар жазалам. Дүйнөдө теӊдеши жок алп «Манастай» дастандарды жараткан эне тилибиз кыргыз тили жөнүндө эмнелерди айта аласыӊар? Кыйбадым эне сени чопо, нымга Коюучу орун таппай ойдо-кырда, Өзүңө жүрөгүмү зыяраттап, Эскирбес эстелигиң, калды ырда. А балким ошол тарапка барарбыз? Кээде ушул кара казан менен бир чака суу бата турган чо. Бетпак душман оңбой кал, Боздоттуң далай адамды.

Next

Кыргызча Лирика Суйуу Саптары

ата жонундо лирика

Ак ниетиңден кагылам, Бийик тутам баарынан, Көрк берерим энекем. Жан дүйнөбүздүн чырагы, Жанып турсун чырактай. Автордук макалаларды башка сайттарга, социалдык-тармактарга толугу менен жайгаштырууга тыюуу салынат. Ката издеп койгон болсом туурулап койоорсуздар деген умуттомун. Анын сыӊарындай, кыргыздын кыргыздыгы анын эне тили аркылуу билинет, эне тили аркылуу даӊкталат. Ак шоола чачкан таңсың апа, Гүл сымал назик жансың апа.

Next

Апакеме арналган ырлар

ата жонундо лирика

Адам сөзгө байланат, Айбан чөпкө байланат. Чөмөр кирди, буттар далай канады, Чөктү көңүл, туман басып талааны. Жол көрсөтүп жетелеп, Баккандыктан бөпөлөп, Учуп чыктык уядан Төртөөбүз тең көкөлөп. Бир азга сага жакын турганымда, Озумчо батам суйуу жыргалына. Жетишет сенин ансыз да Мен үчүн көп кам жегениң. Ак ниетиңден кагылам, Бийик тутам баарынан, Көрк берерим энекем.

Next

Апакеме арналган ырлар

ата жонундо лирика

Алыс калып жаз, жай, алтын күзүңөн, Жылга-жыбыт орун алды жүзүңөн. Билбедим бир чачына тен бекен. Айрыкча мендей ыр жазгысы келип, ышкысы арткандарга ал кудай сыяктуу эле. Жокчулукту жолотпой, Ачкалыкка тонотпой, Эне болуп ал баккан Тоскоолдукту тоготпой. Ташмат Арыков Энекем Ааламды карап жатчудай, Аскалар турат сакчыдай. Отель «Этнографческий Комплекс Кыргыз Айылы» с бесплатным Wi- Fi, рестораном и открытым бассейном расположен в Бишкеке.

Next

Ата

ата жонундо лирика

Ооба, ошондо таң атаарын күткөнсүз, Опо болуп, чоңойтконсуз, түткөнсүз. Дос да качат саламдашпай терс карап, Жатсаң дагы көз тунарып, уу жутуп. Канжар тийип, каным агып диркиреп, Өлгөнүмдү кайып кезде көнүмүш. Мен азыр мисал кылып, Мурат деген жигит жөнүн айткым келет, Мурат минтчү: Эч кимге пайдасы жок түтүндөймүн, Эч кимге пайдасы жок Өсүп турган жүзүмдөймүн. Кош бол суйуу,сезимдерге жалын болуп от болгон. Сарногоев Күндө күлүп, мээрим төккөн берекем, Куттуу болсун майрам күнүң, энекем.

Next

Кыргызча Лирикалар Суйуу Жонундо Текст

ата жонундо лирика

Анан кантип чөмүлбөсүн санаага, Минтип турса баласынын тирүүндө. Кубанчымсың, тирегимсиң энеке, Асмандагы ай-күнүмсүң жапжарык. Акын болуп, ыр жазып даңктай алсак, Ардактасак, төр берип барктай алсак. Ак сүтүндү актаар бекем менин алтын апакем, Мен үчүн сиз улуксуз дүйнөдө тендеши жок эн, Жан дүйнөм жыргайт апа төгүлгөн мээриминден. Ал келгиче мен жээкте байланган к. Баягы- баягы, бак ичинде агайымдын шагын сындырып, томсортуп кете бергенимди эстесем! Мупмуздак, бирок акактай таза жамгырлар Шорголоп мойнума, куюлуп ылдый акканды.

Next

Апакеме арналган ырлар

ата жонундо лирика

Сыртымдан анчалык катуу кеткеним менен, ичимден. Тилим бар болгон менен, Тил катып үндөй албай. Умай Эне элге кайрылат: — О, ыйык Энелер, уул-кызыӊар Ата Мекенинин анык азаматы болсун десеӊер, эне тилин ыйык тутуп, таза сактасын десеӊер, тээ бешикте жаткан кезинде ырдап берген бешик ырыӊарды эр жеткен чагында кайрадан бир ирет ырдап бергилечи! Сенин барың өмүргө кубат берет, Сени эстесем көңүлгө кубанч келет. Тилегим бар тентектиктен кол үзүп, Барсам деген биздин жапыс кепеге. Ответственность за теракты в Актобе взяла на себя «Армия освобождения Казахстана».

Next